Kapucínský klášter a Hradčany- 8.8.2024 a 14. 9.2024 od 10 h

10.07.2024

Rezervace na tomto odkaze, upozornění -rezervace vzniká pouze po uhrazení plného vstupného, na platbu je 24 h.

Vstupenky

Přečtěte si eobecné obchodní podmínky

dospělí 300 Kč, senioři 65+ 200 Kč , děti do 15 let 200 Kč, doporučený věk pro návštěvu minimálně 6 let, mladší děti po domluvě.

Maximální počet osob 20.

Nejprve si společně projdeme okolí kláštera (cca 45 minut)-Brusnice, Lumbeho vila, Nový Svět, Loreta, Černínský palác. Řekneme si o některých pověstech a příbězích spojených s klášterem a Loretou- socha Panny Marie Rottenburské, Tycho Brahe, loretánské zvonky atd., poté společně navštívíme klášter(1, 5 h -2 h), kde nás provede kvardián Tomáš Pracný. Zájemce můžu posléze doprovodit i do sousední Lorety, vstupné si ale každý hradí sám. Loreta je propojená od svého začátku s kapucínským řádem. Naproti vchodu se nachází Santa Casa, jedna z mnoha kopií příbytku Panny Marie, kterou obklopuje obdélník křížové chodby se šesti kaplemi. Za ní se nachází kostel Narození Páně, kde byli kapucíni   pohřbíváni. V prvním patře je jak Loretánský poklad s nejznámější monstrancí Pražské slunce (Diamantovou monstrancí), kterou ještě občas kapucíni využívají pro vystavování hostie(6222 diamantů, dar hraběnky Kolowratové, původně jich darovala 6568), tak další předměty spojené s historií kapucínského řádu. Nesmíme zapomenout ani na Loretánskou zvonkohru. 

Řád menších bratří kapucínů je jedna ze tří větví františkánského řádu. Kapucíni v minulosti působili jako kazatelé a vojenští kaplani a obětavě pomáhali během morových epidemií nebo třeba ve věznicích. I dnes kromě toho vyučují také na univerzitách nebo působí v sociálních službách.

 Kapucínský klášter není běžně přístupný, je to nejstarší kapucínský klášter v Čechách. Byl založen generálem řádu Vavřincem z Brindisi roku 1600: Uvidíme barokní betlém, který pochází z doby pravděpodobně kolem roku 1730, který se skládá z 48 plastik v životní velikosti. Projdeme celý kostel Panny Marie Andělské. Kromě zobrazení sv. Františka  a Panny Marie nad vchodem a na hlavním oltáři je zde významná kaple Panny Marie se soškou Panny Marie Rottenburské. Této sošce bylo stejně jako Jezulátku věnována  spousta šatů a údajně měla Polyxenu z Lobkovic vyléčit z neplodnosti.Za oltářem je chór, kde se bratři modlí během bohoslužeb. Součástí prohlídky jsou  původní cely, chodba kolem kostela, dvůr v 1. kvadratuře, refektář (jídelna), část z toho se využívá i jako prostory pro hosty ubytované v klášteře. Navštívíme rovněž rozkvetlé klášterní zahrady, jejichž součástí jsou nejen sady a záhony, ale i sportovní hřiště. Ze zahrady je vidět nejen na kostel s klášterem, ale i na bývalý klášter voršilek, zdi domků Nového Světa a samozřejmě také na věže katedrály sv. Víta. 

Vzhledem k omezené možnosti prohlídek nemůžu zajistit žádný privátní termín.