Mimořádná komentovaná prohlídka obranné linie Stachelbergu včetně návštěvy pevnosti- 27.04.2024 od 11 h

29.03.2024


Jedná se o mimořádnou prohlídku, která bude pravděpodobně jen dvakrát v tomto roce. Naše exkurze bude rozšířenou verzí prohlídky pevnosti (standardní návštěva trvá cca 45 minut). Komentovaná prohlídka bude vedená RNDr. Miroslavem Kejzlarem. Kapacita 30 osob.

Možnost zajištění dopravy z Prahy. 

Harmonogram- 11:00-cca 14:00- prohlídka okolí pevnosti

14:00-15:00- pauza na oběd

15:00-16:30- prohlídka podzemí pevnosti a sousedního řopíku

Prohlídkový úsek je cca 5 km v členitém terénu, při návratu z pevnosti je třeba překonat 180 schodů

Doporučujeme sportovní obuv a vhodné oblečení (v podzemí je cca 8 stupňů). Helmy jsou zde k zapůjčení, podzemí je osvětleno. V areálu budou mobilní toalety a možnost občerstvení.  Cena 500 Kč jednotné pro všechny věkové kategorie, účast doporučujeme pro děti od 6 let. Parkování v blízkosti areálu pevnosti ( cca 0, 5 km).

Rezervace na telefonu/ WhatsApp 777 897 951 nebo mailu info@fabiantours.cz do vyprodání kapacity nebo maximálně 24 hodin předem. Storno je možné maximálně 48 hodin z vážných důvodů (pracovní neschopnost, neočekávaná směna v práci), nevracím peníze, nabízím využití jiné akce.  V případě pozdějšího zrušení celá částka propadá. 

Stručná historie pevnosti Stachelberg:

V nově vzniklém Československu je již od samého počátku patrná snaha ze strany německy mluvicího obyvatelstva o spojení s Německem. Vše se zhoršuje po nástupu Hitlera k moci v roce 1933 a zejména v letech 1936-1938; Německo jasně vyvíjí tlak na sousední státy, kde žije početná německá menšina. V pohraničí působí nacionalistické strany, které se po zákazu jednoduše přejmenují a nadále působí pod jiným názvem. Pro Sudetoněmeckou stranu v obecních volbách v květnu a červnu 1938 hlasuje dokonce 99 procent všech německých voličů. Koncem září 1937 se začíná na nejohroženějším úseku našich hranic budovat jedna z největších dělostřeleckých pevností v Evropě. Plánuje se konstrukce 12 bunkrů, z nichž 11 má být propojeno hluboko v podzemí chodbami a prostorami o celkové délce 3,5 km, kam by se vešlo až 1000 mužů posádky. Nastává závod s časem, stavební firmy mají na vybetonování pevnosti vskutku krátký termín, pouhé dva roky. Na stavbě proto pracuje 1500 dělníků. V září 1938 situace v pohraničí začíná eskalovat- dochází k povstání sudetských Němců, spousta z nich utíká za hranice. 23. září je vyhlášena mobilizace. Všichni jsou připraveni se bránit. 30. září však přichází zničující úder- mnichovská zrada, nařizující odstoupení pohraničí bez boje. Je nesmírně těžké přesvědčit zoufalé muže, kterým se zhroutil svět, aby opustili pevnost. Předtím ale v podzemí odpálí několik náloží. Podzemní prostory zaplavuje voda. V roce 1958 je sice pevnost zapsána do seznamu nemovitých kulturních památek, bohužel ale v roce 1966 je do pěchotního srubu uloženo více než sto tun vysoce toxických chemikálií. Pevnost ohrožuje i sousední kamenolom a zdá se, že její zánik je neodvratný. V roce 1988 přichází na pevnost skupina nadšenců, která má za cíl vyklidit jedy, odvodnit podzemní prostory a vytvořit zde vojensko-historickou expozici. V roce 1993 je umožněn vstup prvním návštěvníkům.